28/11/2014   Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης του Δημητρίου Έχοντας υπόψη:

28/11/2014   Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης του Δημητρίου Έχοντας υπόψη:

 
28/11/2014   Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χαλκιδέων, συζητήθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Χρήστου Παγώνη και του Διευθυντή της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, κ. Κωνσταντίνου Ζημιανίτη, ο οποίος επεσήμανε και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας, κ. Ελένη Μιτζιφίρη, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.28/11/2014   Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων συμφώνησε ότι είναι ένας άδικος νόμος ο οποίος μονιμοποιεί ένα έκτακτο χαράτσι στη λαϊκή κατοικία και αυξάνει τη φορολόγηση κάθε μικρής ιδιοκτησίας ανεξάρτητα από τη χρήση της.

28/11/2014   Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 2η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
21/11/2014    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   
19/11/2014    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ-ΨΥΧΡΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ-ΑΣΦΑΛΤ   
5/11/2014    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ   

 Οικονομική Επιτροπή
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 28η του μηνός Noεμβρίου έτους 2014
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 25η του μηνός Noεμβρίου έτους 2014
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 21η του μηνός Noεμβρίου έτους 2014

 Δημοτικό Συμβούλιο
10/9/2014    Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου   
20/5/2013    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ την Τετάρτη 22 Μαΐου   
1/2/2013    ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2014